CONDICIONS GENERALS DE VENDA

celicious-valencia.com

CONDICIONS

  • Enviaments a tota la Península. Consultar tarifes.
  • Per a entregues en: Moncada, Alfara del Patriarca i Massarrojos consultar condicions d'entrega a la tenda, entrant en: celicious@celicious-valencia.como cridant per telèfon al: +34 96 080 15 94 - 693 368 001
  • Forma de Pagament: Targeta de crèdit (VISA, Mastercard), Transferència bancaria anticipada.
  • Els productes artesanals es realitzaràn previ encàrrec.
  • Els preus publicats no inclouen transport.
  • En qualsevol cas el preu final dels ports s’informarà al cliente abans de l’enviament.

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, celicious-valencia.com, (des d'ara lloc web) l'ostenta: Celicious (M.V.F.), amb NIF: 48592305K, i les dades de contacte són:

  •          Carrer : Lluís Vives 39, Bajo derecha, 46113, Moncada (Valencia).
  •          Email: celicious@celicious-valencia.com

Aquest document (així com la resta de  documents que açí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (celicious-valencia.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis a la mateixa (en endavant, Condicions).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que CELICIOUS desenvolupa a través del lloc web comprèn:

Venda de productes SENSE GLUTEN. I al mateix temps, destinats a altres al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries (sense lactosa, sense ou ...), sense sucre, etc.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegari/o utilitzar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de Celicious València. Al utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consentix quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'utilitzar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeix, navegue i/o utilitze el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què es sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari puga tindre en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o bé, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions açí establertes, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seua responsabilitat d'un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.
 Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d'ús).

L'usuari declara ser major de 18 anys i tindre capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. CELICIOUS no assegura que el lloc web cumplisca amb legislacions d'altres països, ja siga total o parcialment. CELICIOUS declina tota responsabilitat que es puga derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a elecció seua, amb CELICIOUS el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguen disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web per els mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de celicious-valencia.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a "Anar a la caixa".

Així mateix, l'Usuari haurà d'omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que CELICIOUS ha rebut la seua comanda o sol·licitud de compra i / o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seua compra estiga sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consentix que el Lloc Web genere una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic. I, si cal, a través del seu espai personal de connexió al lloc web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtindre una còpia de la seua factura en paper, sol·licitant-ho a CELICIOUS utilitzant els espais de contacte del lloc web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si cal, imatge d'aquest en la seua pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s'indique expressament el contrari, CELICIOUS no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se al lloc web. Si  CELICIOUS realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc Web siga correcta, a vegades l'embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contindre informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc Web. Per això, l'Usuari no només ha de considerar la informació subministrada pel lloc web, si no també la informació disponible en l'etiquetatge, els advertiments i / o instruccions que acompanyen al producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguen durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de CELICIOUS amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web (Avís Legal i Condicions Genrales d'Ús).

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per CELICIOUS a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecte el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïren dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedaren productes en stock CELICIOUS es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que poguera haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei resultara irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyale i aplique qüestió diferent.

No obstant això, i llevat que s'indique, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en els quals es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total adeudat en el moment de gestionar el procediment d'enviament per part del usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convinga.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari haja seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja haja rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i Transferència bancària.

CELICIOUS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzara el pagament, CELICIOUS no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que CELICIOUS reba l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que corresponga per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'envie a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a "Anar a la caixa" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l'Usuari seleccione com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària siga presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per CELICIOUS per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per al seu enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, CELICIOUS no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. ENTREGA

En els casos en què siga procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què hi haja circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, imputable a ell mateix, CELICIOUS no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o  anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultara impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè siga lliurada de nou.

Si l'Usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb CELICIOUS per convenir el lliurament altre dia.

En el cas que transcórreguen 30 dies des que la seua comanda estiga disponible per al seu lliurament, i no haja estat lliurada per causa no imputable a CELICIOUS, Celicious s'entendrà que l'Usuari vol desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, l'Usuari li serà retornat el 50% import de la compra, a excepció de les despeses d'enviament, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en que es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tindre present que el transport derivat de la resolució pot tindre un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireix la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguen derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquirix la propietat dels productes quan CELICIOUS rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta  lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per CELICIOUS.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracte.

7. MEDIS TÉCNICS PER A CORRETGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecte que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb CELICIOUS a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, en el seu cas, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Anar a la caixa", té accés a la cistella on es van anotant les seues sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i condicions generals d'ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirisca productes en o través del lloc web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Drets de Desistiment

L'Usuarien tant que consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de CELICIOUS o en cas que els béns que componen el seu demanat es lliuren per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret d'desistiment, l'Usuari ha de notificar la seua decisió a CELICIOUS. Podrà fer-ho, en cas d’haver-los, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant: celicious@celicious-valencia.com.

L'Usuari, independentment del mitjà que trie per comunicar la seua decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seua intenció desistir del contracte de compra.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir siga tramesa abans que vença el termini corresponent.

En cas de desestiment, CELICIOUS reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, a excepció de les despeses d'enviament (i les despeses addicionals elegits per l'Usuari en cas d’haver-ne triat este una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa ofertada en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què CELICIOUS és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

CELICIOUS reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. No obstant això, CELICIOUS podria retindre el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presente una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es cumplisca primer.

L'usuari pot tornar o enviar els productes als CELICIOUS a: c / Lluís Vives 39, Bajo derecha, 46113 Moncada (València).

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què CELICIOUS va ser informat de la decisió de desestiment.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorreguera  en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. L'Usuari reconeix saber que que existeixen excepcions al dret de desestiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu envoltori, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l’entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari poguera contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan haja començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seua part que és conscient que, una vegada que el contracte haja estat completament executat per CELICIOUS, haurà perdut el seu dret de desestiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguen en les mateixes condicions en què es van entregar o que hagen patit algun dany després de l’entrega.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, en cas de que els porten, a més d'una còpia de la factura de compra.

Devolucions de productes defectuosos o error en el enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'ha de posar en contacte amb CELICIOUS immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si procedix el reemborsament o, en el seu cas, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguen retornats a causa d'algun defecte, quan realment existisca, serà reemborsat en el mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari .

Garanties

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajusten a la descripció realitzada per CELICIOUS i tinguen les qualitats presentades en la mateixa; siguen aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguen fonamentalment esperables del mateix. Quan això no siga així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre i quan aquestes deriven del tipus de material amb el que s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant els mateixos durant els dos anys següents a l’entrega d'aquests productes. Per això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, CELICIOUS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen: qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva. Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o de tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, CELICIOUS també limita la seua responsabilitat pel que fa als següents casos:

CELICIOUS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguen existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
CELICIOUS actuarà amb la màxima diligència als efectes de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
• Errades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. CELICIOUS posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
CELICIOUS no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, CELICIOUS tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.
En general, CELICIOUS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:

o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
o Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
o Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continue, i CELICIOUS disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. CELICIOUS posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeta complir amb les obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb CELICIOUS siguen electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que CELICIOUS envie de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb CELICIOUS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si cal, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s'estipule el contrari, CELICIOUS pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de CELICIOUS a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per CELICIOUS del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seues obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonera l'Usuari del compliment de les seues obligacions.

Cap renúncia de CELICIOUS a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'establisca expressament que és una renúncia i es formalitze i se li comunique a l'Usuari per escrit.

12. NULITAT

Si alguna de les presents Condicions foren declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que queden afectats per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i CELICIOUS en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i CELICIOUS reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari facilite a CELICIOUS en el curs d'una transacció en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i condicions generals d'ús). En fer accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgisca o estiga relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre CELICIOUS i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'usuari pot fer arribar a CELICIOUS les seues queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitje realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, CELICIOUS disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a CELICIOUS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre CELICIOUS i l'Usuari emanés una controversia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 maig 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) no 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Darrera modificació: 2017.03.08.